Bases do concurso

UN PROXECTO IMPULSADO POR: FESTIVAL DE CANS

1. Participantes
Poden participar neste concurso todos aqueles proxectos presentados na convocatoria de 2018 que cumpran os requisitos esixidos.

2. Modalidades
Haberá tres modalidades:

 • A. Premio do xurado.
  O xurado constituído a tal fin escollerá un vídeo, o que considere o mellor.
 • B. Premio do público.
  Resultará gañador o vídeo que obteña máis “gústame” dende o día da súa publicación ata o día e hora en que se pecha o prazo 3 de maio de 2018 ás 23:59h de Galicia.
 • C. Premio Festival de Cans.
  O xurado constituído a tal fin escollerá un vídeo, o que considere o mellor.

3. Datas*

 • O prazo de envío de orixinais ábrese na data en que se publique esta convocatoria.
 • O prazo de envío péchase o 23 de abril de 2018 ás 23:59h de Galicia.
 • O prazo de votación comeza na data en que se publique esta convocatoria.
 • O prazo de votación remata o 3 de maio de 2018 ás 23:59h de Galicia.
 • O ditame do concurso farase público o 23 de maio de 2018 no Festival de Cans.

*Estas datas poden sufrir modificacións ao criterio da organización do concurso

4. Premios

A data e o lugar de recollida dos premios serán anunciados nas páxinas web das tres entidades convocadoras.

 • A. Premio do xurado.
  Dotación económica de 400€, escultura conmemorativa e un lote de libros.
 • B. Premio do público.
  Dotación económica de 250€ e un lote de libros.
 • C. Premio Festival de Cans.
  Hotel para dúas persoas (noite de venres 25 e sábado 26 de maio), dúas entradas para acceder ás curtametraxes a concurso do Festival de Cans, placa conmemorativa e un lote de libros.

En caso de que os traballos premiados foran realizados por menores terán que recoller o premio a persoa que deu a autorización.

5. Resultado e ditame
O resultado do Premio do Público e mais os ditames do Premio do Xurado e o Premio Cans do concurso faranse públicos o día 23 de maio de 2018 no Festival de Cans e nas páxinas web de Recoméndoche un libro e das entidades convocantes. O ditame será inapelable.

6. Xurado
O xurado estará formado por persoas escollidas polas entidades colaboradoras e organizadoras (EOI, IES Castelao, Biblioteca Xosé Neira Vilas, Festival de Cans, AVV Calvario, IES Pino Manso e Biblioteca Municipal do Porriño) e a súa composición farase pública xunto co ditame.

7. Imprevistos
A organización do concurso resérvase o dereito de modificar, ampliar, reducir, suspender ou cancelar o concurso sen previo aviso por calquera razón non imputable á organización, especialmente por causa de forza maior. A organización do concurso resérvase o dereito de anular e/ou cancelar a totalidade ou parte do concurso en caso de detectar fraude ou mal funcionamento das normas. Neste caso, resérvase o dereito a non dar un premio a calquera participante fraudulento. Unha acción fraudulenta descualifica inmediatamente á persoa que a cometeu.

A organización decidirá sobre os casos imprevistos que se poidan presentar e que non se recolleran nestas bases. Para maior información dirixirse a recomendocheunlibro@gmail.com

8. Aceptación das bases
Os participantes neste concurso deberán aceptar estas bases cumprimentando e asinando o “Documento de aceptación de bases”. CUBRIR ACEPTACIÓN DAS BASES.