V CONCURSO O OLLO DE VIDRO: Nova convocatoria

Iniciativa coa que se premiarán os traballos audiovisuais máis valorados de entre os participantes nese proxecto, e cuxo ditame se dará a coñecer no mes de setembro.

Os obxectivos que se perseguen con esta iniciativa son fomentar entre a cidadanía hábitos lectores, utilizando a lectura como fonte de información, aprendizaxe e enriquecemento persoal, ao mesmo tempo que se promove o uso do galego como vehículo de comunicación nas redes sociais.

Bases do concurso

UN PROXECTO IMPULSADO POR: FESTIVAL DE CANS

1. Participantes
Poden participar neste concurso todos aqueles proxectos presentados na convocatoria de 2021 que cumpran os requisitos esixidos.

2. Modalidades
Haberá tres modalidades:

 • A. Premio do xurado.
  O xurado constituído a tal fin escollerá un vídeo, o que considere o mellor.
 • B. Premio do público.
  Resultará gañador o vídeo que obteña máis “gústame” dende o día da súa publicación ata o día e hora en que se pecha o prazo 15 de agosto de 2021 ás 23:59h de Galicia.
 • C. Premio Festival de Cans.
  O xurado constituído a tal fin escollerá un vídeo, o que considere o mellor.

3. Datas*

 • O prazo de envío de orixinais ábrese na data en que se publique esta convocatoria.
 • O prazo de envío péchase o 10 de agosto de 2021 ás 23:59h de Galicia.
 • O prazo de votación comeza na data en que se publique esta convocatoria.
 • O prazo de votación remata o 15 de agosto de 2021 ás 23:59h de Galicia.
 • O ditame do concurso farase público o 1 de setembro de 2021 no Festival de Cans.
*Estas datas poden sufrir modificacións ao criterio da organización do concurso

4. Premios

A data e o lugar de recollida dos premios serán anunciados nas páxinas web das entidades convocadoras.

 • A. Premio do xurado.
  Dotación económica de 400€, escultura conmemorativa, un lote de libros e placa Festival de Cans.
 • B. Premio do público.
  Dotación económica de 200€, un lote de libros e placa Festival de Cans.
 • C. Premio Festival de Cans.
  Dotación económica de 300€, dúas entradas para acceder ás curtametraxes a concurso do Festival de Cans, un lote de libros e placa Festival de Cans.

En caso de que os traballos premiados foran realizados por menores terán que recoller o premio a persoa que deu a autorización.

5. Resultado e ditame
O resultado do Premio do Público e mais os ditames do Premio do Xurado e o Premio Cans do concurso faranse públicos o día 1 de setembro de 2021 no Festival de Cans e nas páxinas web de Recoméndoche un libro e das entidades convocantes. O ditame será inapelable.

6. Xurado
O xurado estará formado por persoas escollidas polas entidades colaboradoras e organizadoras (EOI, IES Castelao, Biblioteca Xosé Neira Vilas, Festival de Cans, IES Pino e Biblioteca Municipal do Porriño) e a súa composición farase pública xunto co ditame.

7. Imprevistos
A organización do concurso resérvase o dereito de modificar, ampliar, reducir, suspender ou cancelar o concurso sen previo aviso por calquera razón non imputable á organización, especialmente por causa de forza maior. A organización do concurso resérvase o dereito de anular e/ou cancelar a totalidade ou parte do concurso en caso de detectar fraude ou mal funcionamento das normas. Neste caso, resérvase o dereito a non dar un premio a calquera participante fraudulento. Unha acción fraudulenta descualifica inmediatamente á persoa que a cometeu.

A organización decidirá sobre os casos imprevistos que se poidan presentar e que non se recolleran nestas bases. Para maior información dirixirse a recomendocheunlibro@gmail.com

8. Aceptación das bases
Os participantes neste concurso deberán aceptar estas bases cumprimentando e asinando o “Documento de aceptación de bases”. CUBRIR ACEPTACIÓN DAS BASES.

Aceptación das bases

Cedo os dereitos de imaxe e son do presente vídeo para a súa difusión no proxecto “Recoméndoche un libro”, a través da súa publicación na canle de Youtube, nas páxinas web e nas redes sociais das entidades colaboradoras do proxecto, así como por calquera outro medio dos que dispoñan, coa finalidade de difundir e promover as actividades de dinamización que organizan as ditas entidades. Estas entidades garanten que a dita gravación non se difundirá para outros fins ou noutras canles que os anteriormente citados e nunca de forma comercial.

Autorización (no caso de ser menor de idade)

Como nai/pai/titor da persoa solicitante, autorízoa a inscribirse e asumo calquera responsabilidade que poida contraer.

Solicito participar no concurso «O OLLO DE VIDRO» e acepto explicitamente na súa totalidade as bases establecidas polas entidades convocadoras.